Cennik

  • Abonament zapewnia możliwość nieograniczonego odbioru faksów. Za odbieranie nie są naliczane dodatkowe opłaty.
  • Opłata abonamentowa jest uzależniona od okresu przez jaki usługa ma być aktywna.
  • Opłaty za połączenia naliczane są tylko w przypadku WYSYŁANIA faksów.
  • Koszty wysyłki faksów rozliczane są comiesięczną fakturą wraz z opłatą abonamentową.
    W okresie testowym należy dodatkowo zasilić konto np. za 10 zł.
  • Opłata za wysyłanie faksów pobierana jest za faktyczny czas transmisji przy zachowaniu  naliczania sekundowego.
 Nazwa opłaty Cena za usługę 
 Netto Brutto 
Opłata abonamentowa (okres ważności usługi)
 Okres 1 miesiąca  23,58 zł 29 zł
 Okres 3 miesięcy 64,23 zł 79 zł
 Okres 6 miesięcy 113,01 zł 139 zł
 Okres 12 miesięcy  174,80 zł  215 zł
Połączenia krajowe – cena za minutę – naliczanie sekundowe
 W ramach usług i-Fax, Exitel, Telik  0 gr  0 gr
 Lokalne 7 gr 9 gr
 Międzystrefowe  7 gr  9 gr
Połączenia międzynarodowe – cena za minutę – naliczanie sekundowe
 Francja  18 gr  22 gr
 Niemcy  18 gr  22 gr
 USA  18 gr  22 gr
 Wielka Brytania  18 gr  22 gr
 Inne Kraje Cennik w PDF
Opłaty roczne za usługi dodatkowe
 Dodatkowy numer do istniejącej usługi i-Fax  80,49 zł  99 zł
 Dodatkowe konto i-Fax wraz z numerem  121,14 zł 149 zł