Wysłanie faksu poprzez wiadomość e-mail (email2fax)

Wysyłanie faksów wymaga wcześniejszego zasilenia konta prepaid kwotą, z której będą pokrywane koszty transmisji.
Wysokość opłat wyszczególniona jest w cenniku.
Uiszczając opłatę abonamentową, dostępna jest jedynie usługa fax2email.

Wysłanie faksu polega na wysłaniu emaila na adres, który posiada następujący format: numer_faksu@e-fax.com.pl (np. 0222111677@e-fax.com.pl).
W załączniku wiadomości umieszczamy plik z treścią faksu. Akceptowane są załączniki w następujących formatach:

  • PDF (.pdf)
  • Word (.doc)
  • Excell (.xls)
  • PowerPoint (.ppt)
  • Plik graficzny (.tif, .gif, .jpg, .png, .bmp)

Poprawny format numeru faksu:

  • dla połączeń do sieci stacjonarnych: 0 + nr kierunkowy + numer lokalny, (np. 0222111677@e-fax.com.pl)
  • dla połączeń do sieci komórkowych: 0 + nr komórki
  • dla połączeń międzynarodowych: 00 + kod kraju + numer telefonu

UWAGA!!
Adresy e-mail, które będą uprawnione do wysyłania faksów wymagają wcześniejszej autoryzacji, której dokonuje się po zalogowaniu w Panelu Klienta.

W tym celu należy z menu wybrać 'faksy’, kliknąć ikonę 'ustawienia’ a następnie zakładka email2fax. Po otwarciu się zakładki należy postępować zgodnie z instrukcją tam zawartą.

Z uwagi na istnienie zagrożenia podszywania się pod adresy email w trakcie autoryzowania konta e-mail jesteśmy proszeni o zastosowanie jednego z poniższych mechanizmów zabezpieczających:

  • potwierdzanie hasłem – ustawiamy hasło, które umieszczamy w pierwszej linii wiadomości zawierającej załącznik z faksem.
  • akceptacja linkiem – przed wysłaniem przez system faksu na numer docelowy, w wiadomości zwrotnej otrzymasz link, w który nalezy kliknąć, aby potwierdzić chęć wysłania faksu, a jednocześnie autentyczność wiadomości.