Wysyłanie faksów przez stronę internetową (web2fax)

Aby wysłać faks poprzez stronę internetową, należy zalogować się do Panelu Klienta, z menu wybrać opcję faksy i kliknąć ikonkę 'wyślij faks’.
Gdy otworzy się formularz, należy wypełnić go zgodnie z poniższą instrukcją:
  • W pole tekstowe wprowadź poprawny numer faksu, zwracając uwagę na jego poprawny format, a następnie kliknij 'dodaj’.
  • Załącz z dysku plik pdf.
  • Zatwierdź wysyłkę.

Po zakończonym procesie, w panelu klienta po kliknięciu ikonki 'skrzynka nadawcza’ będzie widoczny raport z wysyłki faksu. Faksy niedostarczone z powodu zajętej linii będzie można ponowić klikając w link 'ponów’ znajdujący się przy każdym dokumencie.

Aby wysłać jeden faks do wielu odbiorców, wcześniej należy przygotować wg poniższej instrukcji plik tekstowy zawierający listę numerów faksów-odbiorców.

  • Każdy numer należy wpisać w osobnej linijce.
  • Plik nie może zawierać 'pustych linii’. W przypadku wystąpienia pustej linii system zwróci błąd 'nieprawidłowy numer’
  • W jednym pliku może być najwyżej 300 numerów. Jeśli numerów jest więcej, należy przygotować kolejny plik.
  • Poprawny numer faksu to nr kierunkowy + numer lokalny , np. 222 111 677
  • Przy połączeniach do sieci komórkowych poprawny format to nr komórki
  • Przy połączeniach międzynarodowych poprawny format to kod kraju + numer telefonu

Gdy już dysponujemy plikiem z numerami faksów, logujemy się do panelu klienta, z menu wybieramy 'faksy’, klikamy wyślij faks, a, następnie w formularzu w kroku 1 klikamy 'przeglądaj’ by wskazać plik zawierający numery faksowe.
Jeśli nie masz pewności, czy wszystkie numery z pliku są numerami faksowymi, ODZNACZ opcję ponawiania wysyłki, aby system nie dzwonił kilkakrotnie na numer, który nie jest faksem.

Następnie postępujemy tak, jak w przypadku pojedynczego numeru faksu. Po kliknięciu 'Wyślij’ system rozpocznie wysyłać faksy.