Przenoszenie numerów

Uwaga!

Nie wypowiadaj samodzielnie umowy z dotychczasowym operatorem.
Rozwiązanie umowy z macierzystym operatorem jest ostatnim etapem procesu.

Czy jesteś już użytkownikiem i-fax ?

Jeśli NIE:

Najpierw zarejestruj się.

Podczas rejestracji wybierz numer, z którego będziesz korzystać już teraz. Ten numer będziesz mógł potem zachować jako dodatkowy (utrzymanie numeru dodatkowego nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami).

Jeśli TAK:

Postępuj zgodnie z procedurą:

  • Zaloguj się do panelu klienta.
  • Wybierz opcje: numery -> przenieś numer -> dodaj wniosek.
  • Wypełnij uważnie wniosek o przeniesienie numeru.

 

   • Pamiętaj, że dane klienta przenoszącego numer muszą być zgodne z danymi klienta u dotychczasowego operatora.
   • Jeśli nie jesteś właścicielem numeru, poproś właściwą osobę o przeprowadzenie procedury przeniesienia.

 

  • Wydrukuj i podpisz wygenerowany wniosek oraz oświadczenie.
  • Do wydrukowanego wniosku i oświadczenia, dołącz następujące dokumenty:Osoby indywidualne:
   • kopia dowodu osobistego,
   • kopia rachunku telefonicznego od dotychczasowego operatora z okresu ostatnich 3 miesięcy.

   Firmy oraz jednostki organizacyjne:

   • kopie dowodów osobistych osób reprezentujących firmę,
   • kopia wypisu z odpowiedniego rejestru (np. KRS/EDG) oraz ewentualne pełnomocnictwa,
   • kopia rachunku telefonicznego od dotychczasowego operatora (nie starszego niż 3 miesiące).

 

 • Prześlij dokumenty na adres:
  Robbo Multimedia Sp. z o.o.
  ul. Żwirowa 28
  05-500 Piaseczno
 • W panelu klienta będziesz mógł monitorować etapy procesu.